Beregeningen

Alles wat leeft heeft regelmatig vocht nodig. Dat geldt mensen, maar ook dieren en planten. Tuinberegening is voor uw groen dé perfecte oplossing. Eenmaal juist ingesteld zorgt de beregeningsinstallatie iedere dag voor voldoende besproeiing. Waterwel beregent echter meer: ook voor manegebakberegening kunt u bij ons terecht.